fbpx

Užsakymo taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. MB Hello Sea homes elektroninės rezervavimo sistemos veikimo taisyklėse reglamentuojama siūlomų apgyvendinimo paslaugų (toliau – Paslaugos) pardavimo per MB Hello Sea homes (buveinės adresas: Danės g. 23-34, Klaipėda; juridinio asmens kodas 306244199; tel.: +37060277702; el. paštas nuoma@hellosea.lt, toliau –( „Hello Sea homes“) elektroninę rezervavimo sistemą www.booking.hellosea.lt (toliau – elektroninė rezervavimo sistema), tvarka bei „Hello Sea homes“ ir kliento tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė.
1.2. „Hello Sea homes“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ir papildyti šias taisykles. Naudojantis elektronine rezervavimo sistema, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. „Hello Sea homes“ neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu klientas išsamiai nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2. REZERVAVIMO PROCESAS ONLINE

2.1. Klientui suteikiama galimybė rinktis siūlomus apartamentus, kurie yra pateikti rezervavimo lentelėje.
2.2. Susipažinęs su informacija ir kaina Klientas gali pasirinkti terminą pasirinktam kambariui bei papildomas sąlygas.
2.3. Išsirinkęs pasiūlymą Klientas pereina į kitą žingsnį – formuliarą, kuriame nurodo savo asmens duomenis bei savo pastabas dėl rezervavimo.
2.4. Užpildęs duomenis, Klientas gali atlikti avanso apmokėjimą vienu iš šių būdų:
* kredito kortele (Visa, Mastercard, Eurocard);
* elektroniniu banko pervedimu (UAB Paysera LT);
2.5. Pasirinkęs vieną ir dviejų pirmųjų galimybių, Klientas nukreipiamas į puslapį, kuriame galima atlikti pinigų apmokėjimą pasinaudojant sistema UAB Paysera LT. Duomenų autorizavimas prasideda susijungus su sistema UAB Paysera LT šifruoto 128 bitų protokolo pagalba. Sistemai UAB Paysera LT priėmus įmoką, Klientui automatiškai pranešama el. laišku, patvirtinančiu apmokėjimą ir rezervavimą. El. laiške bus nurodyta: kliento duomenys, apartamentų pavadinimas, bendra nakvynės kaina, įmokėtas avansas ir suma, kurią reikės mokėti iki atvykimo pavedimu arba atvykus grynais. Likusią sumą už įsigytą nakvynę Klientas sumoka iki atvykimo arba atvykimo metu. Rezervavimą patvirtinantį el. laišką reikia pateikti atvykus į apartamentus kaip sumokėto avanso įrodymą bei likusios sumos apskaičiavimą.
2.6. Klientui pasirinkus trečią galimybę (mokėti banko pervedimu), jis el. paštu gaus pradinio rezervavimo patvirtinimą, kuris bus patvirtintas sumokėjus avansą paprastu banko pervedimu arba interneto sistema. Rezervavimas laikomas pradiniu 24 valandas nuo jo užsakymo ir, per tą laiką, negavus avanso, gali būti panaikintas. Gavus avansą, Klientas gauna rezervavimą patvirtinantį el. laišką, pagal kurį jis atliks pavedimą likusiai sumai iki atvykimo arba jį pateiks atvykus į apartamentus galutiniam atsiskaitymui.
2.7. Vartotojas, naudojantis asmeninę paskirą BookingRobot sistemoje, turi galimybę susieti savo kreditinę (-es) kortelę (-es) su paskyra. Šiuo atveju, kiekvieną kartą perkant viešbučio paslaugas, piniginės sumos, nuo kliento kreditinės sąskaitos bus nurašomos automatiškai, vieną kartą, paslaugos pirkimo metu. Atšaukti kortelės susiejimą klientas gali bet kuriuo metu, paskyros nustatymuose, punkte "Mokėjimo kortelės" paspaudęs mygtuką "Ištrinti". Kliento kreditinių kortelių duomenų saugumą garantuoja LB registruota įmonė UAB Paysera LT. Vartotojas patvirtina, kad pateiktos kortelės duomenys nuosavybės teise priklauso jam.
2.8. Klientas supranta, kad internetinėje rezervavimo sistemoje įvykus gedimui/programavimo klaidoms, jei, atsižvelgiant į paslaugų sudėtį, paskelbta paslaugų kaina yra nepagrįstai maža/didelė, viešbutis turi teisę per 10 dienų nuo rezervavimo patvirtinimo informuoti Klientą dėl klaidos ir reikalauti sumokėti pilną kainą, o Klientui atsisakius sumokėti pilną kainą – nutraukti sutartį/atsisakyti teikti paslaugas, nepadengiant Kliento nuostolių.

2.9. Rezervavimas pagal užklausimą
Nesant laisvo kambario užsakant internetu, Klientui gali būti pasiūlytas kambarys pagal užklausimą. Užpildęs formuliarą, Klientas el. paštu gauna termino patvirtinimą (arba jo nebuvimą) bei informaciją apie tai, kaip sumokėti avansą. Klientas gali sumokėti avansą kredito kortele, elektroniniu arba paprastu banko pervedimu. Rezervavimas bus patvirtintas avanso gavimo metu. Sumokėjęs avansą, Klientas gaus rezervavimą patvirtinantį el. laišką, pagal kurį jis atliks pavedimą likusiai sumai iki atvykimo arba jį pateiks atvykus į apartamentus galutiniam atsiskaitymui.

3. APMOKĖJIMAS IR REZERVAVIMO PANAIKINIMAS

3.1. Klientas sumoka nurodytą avansą vienu iš sistemoje naudojamų trijų būdų, o likusią dalį sumoka iki atvykimo į apartamentus pavedimu arba atvykimo metu grynais.
3.2. Klientas nemoka jokių išlaidų, susijusių su rezervavimo sandorio vykdymu.
3.3. Panaikinus rezervavimą likus ne mažiau kaip 30 dienų iki numatyto atvykimo, rezervacijos atšaukimas nemokamas. Viešbutis privalo per 21 dieną gražinti visą sumokėtą avansą į tą pačią sąskaitą iš kurios buvo atliktas pavedimas. Bankinių pervedimų ir sisteminius kaštus prisiima Klientas, išskaičiuojant juos iš grąžinamos sumos.
3.4. Panaikinus rezervavimą likus mažiau kaip 30 dienų iki numatyto atvykimo arba neatvykus, avansas lieka MB Hello Sea homes. Panaikinus rezervaciją šiuo atveju prarandama visa sumokėto avanso suma.
3.5. Rezervavimą atliekant likus mažiau kaip 14 dienų iki numatyto atvykimo reikalingas pilnas apmokėjimas apskaičiuotas už visą viešnagės trukmę pagal nurodytas datas ir svečių skaičių. Neatvykus ar rezervaciją atšaukus taikomos tos pačios sąlygos, kurios yra nurodytos punkte 3.4.
3.6. Jei Klientas atliko rezervaciją Viešbučio pasiūlyta akcijine kaina su akcijos paslaugų paketu, Klientui pakeitus užsakymo sąlygas, Viešbutis turi teisę perskaičiuoti visą užsakymo kainą pagal tuo metu galiojančias kainas.

4. DOVANŲ KUPONO UŽSAKYMO TAISYKLĖS

4.1. Dovanų kuponas (-ai) patvirtina dovanų kupono (-ų) turėtojo teisę naudotis paslaugomis už dovanų kupone (-uose) nurodytą sumą
4.2. Dovanų kupono (-ų) turėtojai gali naudotis tik Hello Sea Homes paslaugomis
4.3. Pageidaujamai paslaugų pirkimo sumai viršijus dovanų kupono (-ų) vertę, susidariusį skirtumą galima sumokėti grynaisiais pinigais
4.4. Dovanų kuponas (-ai) nėra keičiamas (-mi) į grynuosius pinigus
4.5. Dovanų kuponas (-ai) galioja 3 mėn. nuo įsigijimo datos, jeigu nenurodyta kitaip
4.6. Jeigu dovanų kuponas (-ai) nebuvo panaudotas (-ti) jo (jų) galiojimo laikotarpiu, vėliau jis (jie) laikomas (-mi) negaliojančiu (-iais)
4.7. Dovanų kupono (-ų) turėtojui įsigijus paslaugų už mažesnę sumą, nei nurodyta dovanų kupone (-uose), likusi suma dovanų kupono (-ų) turėtojui negrąžinama
4.8. Dovanų kupono (-ų) turėtojui, atsiskaitančiam dovanų kuponu (-ais), sąskaita - faktūra neišrašoma
4.9. Dovanų kuponas (-ai) turi būti išnaudotas (-oti) per vieną kartą
4.10. Dovanų kupono turėtojui įsigijus paslaugų už mažesnę sumą, nei nurodyta Dovanų kupone (-uose), likusi suma Dovanų kupono turėtojui negrąžinama. Dovanų kuponą privalu išnaudoti per vieną kartą.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Klientas privalo teisingai nurodyti duomenis rezervavimo formuliare. Viešbutis neatsako už neteisingai pasirinktą atvykimo arba išvykimo terminą nei už klaidingus Kliento nurodytus kitus duomenis.
5.2. Už teisingą imamų rezervavimo pinigų aptarnavimą atsako elektroninė apmokėjimo sistema UAB Paysera LT.
5.3. Viešbutis arba rezervavimą internetu aptarnaujanti firma neatsako už sistemos nepasiekiamumą ne dėl jų kaltės ir už kitus nuo jų nepriklausančius nesklandumus.

6. ASMENS DUOMENYS
6.1. Rezervuodamas apartamentus, rezervuojantysis sutinka, kad jo asmens duomenys patektų į serviso duomenų bazę. Šie duomenys bus naudojami rezervavimo procedūrai įvykdyti iki galo bei rinkodaros tikslais aprašytais Privatumo politikoje.
6.2. Nuostatų patvirtinimas. Pažymėjęs „susipažinau su taisyklėmis“ Klientas pareiškia, kad suprato taisyklėse pateiktas sąlygas ir su jomis sutinka. Nepatvirtinus taisyklių, rezervavimas neveikia.

7. GINČŲ SPRENDIMAS
7.1. Visi nesutarimai, kilę tarp kliento ir „Hello Sea homes“ dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.2. Klientas, norėdamas pateikti pretenziją arba išspręsti kilusią problemą, turi kreiptis į „Hello Sea homes“ raštu el.laišku nuoma@hellosea.lt

Į VIRŠŲ